EPC

Het EnergiePrestatieCertificaat - Q&A

Q : "Wat is een EPC ?"

A : "Het energieprestatiecertificaat is een rapport voor je woning dat aangeeft hoe goed je woning presteert qua energieverbruik. Het is meer dan een 'score' of een label : het certificaat geeft in detail aan welke onderdelen goed en minder goed scoren. Daar waar de score onvoldoende is, vind je ook advies over hoe dit kan verbeterd worden en wat deze ingrepen kosten."

Q : "Waarom heb ik een EPC nodig ?"

A : "Europa wil iets doen aan de klimaatproblematiek. Woningen verbruiken ongeveer 40% van alle energie. Door transparant te zijn over het energieverbruik van een woning, kan een koper of huurder een betere keuze maken. Door transparant te moeten zijn hebben eigenaars er ook baat bij om hun woning zo duurzaam en zuinig mogelijk te maken."

Q : "Wanneer heb ik een EPC nodig ?"

A : in het kort : "Als je een woning gaat verkopen of verhuren, en je nog geen EPC van maximaal 10 jaar oud hebt"

A : in detail : EPC-wegwijzer

Q : "Wat kost het opmaken van een EPC ?"

A : "Er zijn geen vaste tarieven opgelegd door de overheid. De prijs kan verschillen  naargelang de complexiteit van de woning. Doorgaans kost het opmaken van een EPC, inclusief het bijhorend advies, ongeveer 250 euro"

Q : "Is het belangrijk door wie ik mijn EPC laat opmaken ?"

A : "Iedere energiedeskundige werkt volgens dezelfde, officiele werkwijze, wat resulteert in een objectieve EPC-score. Die geeft de toestand van vandaag weer.

Daarbovenop krijg je echter allerlei advies over hoe de woning te verbeteren, richting de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050. De kwaliteit van dat advies is afhankelijk van de ervaring van de energiedeskundige op gebied van bouwtechnieken, verwarmingstechnieken en duurzame energieopwekking.

Q : "Hoe kan een EPC helpen mijn woning beter te maken ?"

A : "Het EPC rapport geeft naast een totaal-score, ook aparte deel-scores voor alle delen van uw woning : muren, dak, vloeren, ramen, verwarming, sanitair, etc. Indien een onderdeel niet optimaal scoort, dan wordt er ook voorgesteld hoe dit kan worden verbeterd, wat dit ongeveer kost en wat het effect van die ingreep zal zijn. Zo kan je de gericht aan de slag.


Als voorbeeld hier de EPC voor en na van een appartement. Bij aankoop was de EPC-score 593. Het dak werd geisoleerd, buitenschrijnwerk vervangen, verwarming vervangen en zonnepanelen geplaatst. Totale renovatiekost 12.000 euro. Na de renovatie heeft het appartement een EPC van 96 en voldoet dus nu reeds aan de doelstelling van 2050.

EPC Voor renovatie

Na renovatie